Pr-byrån Box Communication tappade i intäkt men ökade lönsamheten under sitt senaste räkenskapsår (brutet i november).

Omsättningen föll med drygt 10 procent till 2,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med närmare 40 procent till 640 000 kronor. Rörelsemarginalen landade på 22 (14) procent. Byrån hade oförändrat tre snittanställda.