De två konkurrerande mediekoncernerna Bonnier och Schibsted startar ett gemensamt bolag för distribution av varor för e-handeln.

Bolaget, Sweship, ska erbjuda ”innovativa distributionstjänster till svenska hushåll” och ”skapa helt nya möjligheter för den kraftigt växande svenska näthandeln att snabbt nå ut med produkter hela vägen hem till kunderna”.  Sweship bildas samtidigt som Amazon utvecklar sin verksamhet i Sverige och Norden. En av den amerikanska e-handelsjättens konkurrensfördelar är just snabb och effektiv distribution av varor till hushåll.

Sweship ska inledningsvis rikta in sig på den svenska marknaden.

Bonnier News har, driver med övriga lokaltidningskoncerner, distributionsbolaget MTD som har etablerat tjänsten Early Bird på den svenska e-handelsmarknaden. Sweship och Early Bird ska utnyttja samma distributionsnät. Sweship ska anmälas till ”relevanta konkurrensmyndigheter”.

mer info kommer