Det rör sig om en matrisorganisation som delas in i 21 teamen som ska jobba dels med titlar som Expressen, Dagens Nyheter och Dagens Industri men också inom tre övergripande områden: ”intag”, ”engagemang & churn” och ”b2b, försäljning & support”.

Lina Hallmer, blir fortsatt chef för Bonnier News tech-avdelning. Alexander Lydecker blir  chef för den nya organisationen för läsarintäkterna. Han har gjort en liknande omorganisation för annonsförsäljningen och hoppas på synergieffekter:

– Vi jobbar redan korsfunktionellt i dag. Men nu blir det tydligare fokus på att vi ska hjälpas åt och jobba enhetligt, med kunskapsöverföring och med best practise.  Vi får enklare arbetsprocesser när vi jobbar mer integrerat. Idag sitter våra läsarintäktsavdelningar i silos.  Vi får en stor närhet till varandra och det blir enklare att ta alla tekniska beslut som ligger till grund för hur vi exekverar våra läsarintäkter.

Ni anger rätt aggressiva mål:  fördubbla läsarintäkterna till 7 miljarder per år om tio år och fördubbla de digitala intäkterna på tre år. Hur ska det gå till?

– Vi tänker att vi ska fortsätta på samma sätt som i dag när vi har en väldigt tydlig uppgång och med den nya organisationen som ska ligga till grund för arbetet.

De nuvarande cheferna för de olika titlarna i Bonnier News kvarstår:

Josefina Rickardt, chef för läsarintäkter på Expressen Lifestyle

Nicolas Larsson, chef för läsarintäkter på Dagens Nyheter

Tove Stenquist, chef för läsarintäkter på Bonnier News Local

Martin Mellgen, chef för läsarintäkter på Di-gruppen (Dagens Samhälle, Aktuell hållbarhet, Resumé, med flera.