Tillväxtverket har offentliggjort beslut för företag och organisationers ansökta korttidsstöd under pandemiåret 2020.

Veckans Brief har undersökt hur mycket medierna fått i korttidsstöd 2020. Detta efter att Tillväxtverket offentliggjort samtliga godkända ansökningar för år 2020.

Det finns fem svenska mediehus som har ett beviljat korttidsstöd om 100 000 kronor eller mer.

Högst upp på listan finns Bonnier News med 17 miljoner kronor under perioden april-december 2020.

Därefter kommer Bauer Media med totalt 10,2 miljoner kronor, följt av Expressen (4,6 miljoner), Sydsvenskan (2,9) och Dagens Samhälle (0,3).

Totalt har dessa fem medier fått ett nettobeviljat godkänt belopp om 35 miljoner kronor.

Enligt Tillväxtverkets databas har Sydsvenskan fått ett återkrav om drygt 200 000 kronor.