Förordnandena för ledamöterna Michael Bergman och Helena Svaleryd som båda suttit i rådet sedan hösten 2009 löper ut den 30 juni. Alla ledamöter i finanspolitiska rådet utses av regeringen, men rådet föreslår Irma Rosenberg och Anders Björklund som ersättare. Irma Rosenberg kommer närmast från Sveriges Riksbank där hon varit vice riksbankschef (2003-2008) och har just nu styrelseuppdrag i Stiftelsen för Finansforskning och Riksgälden där hon är vice ordförande.
 
Anders Björklund har precis som Irma Rosenberg en akademisk bakgrund och jobbar nu som föreståndare på Institutet för social forskning på Stockholms universitet. Han är sedan 1990 professor i nationalekonomi och hans forskning har senaste åren varit inriktad på löne- och inkomstskillnader.
 
Finanspolitiska rådet har sex ledamöter där fyra i regel har akademisk bakgrund. Rådet har även som mål att två av sex ledamöter ska vara kvinnor. Den ojämna könsfördelningen förklaras av att kvinnorna är i klar minoritet inom den svenska nationalekonomin. Enligt rådet är omkring fem procent av professorerna i nationalekonomi i Sverige kvinnor.