Pr-byrån Bindeled tappade i intäkter, men höll lönsamheten uppe under det senaste räkenskapsåret (brutet i juli).

Byrån påverkades negativt av corona-pandemin. Då jobbar Bindefeld en del med events, som har vairt svåra att hålla under corona-utbrottet.

Bindefelds omsättning minskade med 23 procent till 18,7 miljoner kronor. Den uppskattade byråintäkten landade på runt 12 procent, en nedgång på 22 procent. Rörelseresultatet minskade med 9,8 procent till 3,9 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen ökade på byrån med 2,2 procentenheter till 32 procent.

Personalstyrkan låg oförändrat på 18 medarbetare.