Byråkoncernen Intracto Group, med Belgien och Nederländerna som hemmamarknad, förvärvar reklambyrån Stendahls i Göteborg.

I bakgrunden finns riskkapitalbolaget Waterland Private Equity som är med och finansierar. Affären innebär att Stendahls i införlivas i Intracto Group som idag består av  20 byråer med runt 1 375 medarbetare på totalt nio olika platser i Belgien och Nederländerna.

Stendahls-koncernen omsatte under 2019 167 (213) miljoner kronor på 108 (118) anställda. Byråintäkten låg på 102 (114) miljoner kronor.

Rörelseresultatet låg på 4,5 (12,6) miljoner kronor.