Kommunikationsbyrån BCW påverkades negativt av coronapandemin under 2020.

I sitt bokslut skriver BCW att byrån att ”tillväxten kom i kläm” och att efterfrågan ”skiftade från marknadskommunikation till corporate communication, kris, hälsa och teknik”.

Omsättningen för BCW föll med 16 procent till 47 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 71 procent till 1,5 miljoner kronor. Rörelsemarginalen, beräknad efter omsättning, föll med 6 procentenheter till 3,3 procent.

Antalet snittanställda minskade från 31 till 25. Personalkostnaden minskade med 7,8 procent till 25 miljoner kronor.