Flera av Sveriges stora fordonstillverkare behöver ställa om till eldrift och då ökar risken att svenska jobba försvinner. Men det finns saker som politikerna kan göra. Det kommer fram när Dagens Opinion pratar med managementkonsultbolaget BCG.

Under den senaste veckan har det kommit fram att Volvo och Daimler, med den gemensamma ägaren Geely, ska samarbeta om bilmotorer. Oklart var motorerna ska utvecklas och tillverkas. Scania har även berättat att bolaget har förvärvat den kinesiska lastbilstillverkaren Nantong Gaokai, som gör det möjligt att tillverka lastbilar i landet. Men Scania ser det även som en möjlighet att komma närmare kinesisk teknik kring eldrivna lastbilar.

– Det har pratats mycket om elbilar, men nu ökar penetrationen och alla ser framför sig att det kommer att öka. Då måste alla biltillverkare tänka till om var de ska tillverka bilarna och vad de ska tillverka själva och vad de ska lägga ut på underleverantörer, säger Mikael Ternhult, partner och managing director på BCG i Stockholm och expert på bilindustrin.

BCGs publicerade i gå en rapport som tittar närmare bland annat på arbetsinnehållet för en elbil jämfört med en fossil-bil.

– Kommer det att krävas mindre arbete för att tillverka en elbil? Svaret är att så är inte fallet, säger Mikael Ternhult.

Däremot kommer det att skilja mycket hur arbetstimmarna fördelas.

– Tiden man lägger på diesel- och bensin-motorer kommer att försvinna. Men i stället lägger man mer på batteritillverkningen, där battericeller ska tillverkas och sättas samman. Det är en montering som inte finns idag. På elbilar finns till exempel en extra packlucka som måste kläs in med filt. Så man hamnar på ungefär samma tidsåtgång.

En avgörande fråga för biltillverkarna är att fatta beslut om hur mycket de vill producera i egen regi. Scania har bland annat fattat beslut om att bygga en anläggning för batteritillverkning i Södertälje. Biltillverkare som köper in alla komponenter till drivlinan till en elbil skulle ha 45 procent av arbetstiden på hemmaplan. Medan tillverkare, som Tesla, som gör det mesta inhouse, skulle ha 59 procent av arbetsinnehållet på hemmaplan.

– Både Scania och Volvo har en omfattande motortillverkning i Sverige. Men den kommer att minska när elbilarna kommer. I stället byggs ett industriellt system kring elmotorer och batterier. Då kan de välja på att ha kompetensen inhouse eller låta någon annan stå för den, säger Mikael Ternhult, och lägger till:

– Alldeles oavsett, kommer en mängd timmar att ligga hos underleverantörer. Då är det frågan var underleverantörerna ligger. De stora tillverkarna av elmotorer ligger inte i Sverige, men Northvolt etablerar en stor kapacitet för battericellsproduktion i Sverige. Det är positivt. Då har en del av tillverkningstimmarna hamnat i Sverige.

Var sker tillverkningen av elmotorer för bilar i dag?
 – Det är stora bolag som Bosch som tillverkar den här typen av komponenter och en hel del tillverkas också i Asien, där stora delar av batteritillverkningen sker. Generellt kan man säga att tillverkningen av elektriska motorer inte är lika komplext som för förbränningsmotorer. Och i och med att tillverkningen är enklare, ökar möjligheten att automatisera tillverkningen.

Övergången till elbilar innebär också att det behövs ett kompetenskifte hos biltillverkarna.

– Dagens motorfabriker är stora gjuterioperationer med maskinbearbetning som kräver metallurgisk kompetens. Nu kommer det att handla om montering av elektronik och andra typer av arbetsinnehåll. Det kommer att bli en utmaning för biltillverkarna att säkerställa att medarbetarna lär sig den nya typen av arbetsmoment.

Vad kan svenska politiker göra för att förbättra förutsättningarna för svensk elbilstillverkning?
 – Det finns flera saker de kan bidra med. Den ena är att veta vilken förändring det innebär för en av våra största industrier.

– Det andra bidraget är att så klart skapa intresse och incitament för det nya industriella systemet med batteritillverkning och tillverkning av elektriska motorer, som man har gjort med systemet kring förbränningsmotorer.

– Det tredje är att proaktivt stödja bolag som behöver genomföra en omställning. Det handlar om att säkerställa att det finns arbetskraft och proaktivt jobba med andra aktörer så att omställningen sker på bästa sätt. I Skövde har både AB Volvo och Volvo Cars stora motorfabriker och omställningen kommer att ha lokala konsekvenser. Men det sker inte över en natt.