I Sverige och Europa ligger viljan till och tiden lagd omskolning i botten på konsultbolaget Boston Consultings Groups globala ranking.

I studien från Boston Consultings Group (BCG) framkommer att varannan svensk tror att globalisering och teknikutveckling kommer att påverka jobben och 60 procent är beredda att skola om sig.

Sverige sticker ut vad gäller tiden lagd på vidareutbildning.  48 procent av svenskarna anger att de sammanlagt lägger minst två veckor per år på lärande. Tillsammans med Tyskland (38 procent) och Frankrike (42 procent) ligger Sverige i bottenskiktet och långt under både det globala genomsnittet på 65 procent och långt under topptrion Myanmar (87 procent), Nigeria (84) och Kina (81).

Sverige hamnar i kategorin ”åskådare”, enligt BCGs sätt att se på saken.

Enligt rapporten uppger 60 procent av svenskarna att de är beredda att skola om sig. Det är något under det globala genomsnittet på 67 procent. Här ligger Mexico i topp med 90 procent följt av Panama (89) och Dominikanska Republiken (89).

Europa som kontinent ligger på 63 procent och efter Nordamerika (69), Mellanöstern (69), Asien (70), Sydamerika (82) och Afrika (84).