Den förra statsministern (s) Göran Persson fick se omsättning och vinst minska i sitt aktiebolag.

Göran Persson jobbar idag bland annat som konsult för pr-byrån JKL. Han driver även ett jordbruk.

Nytt för i år är att hans sambo Anitra Steen har gått in som styrelseordförande i bolaget, som tidigare har haft Göran Persson som klubbslagare. Då har i stället Göran Persson fått en annan styrelseklubba att svinga, nämligen Swedbanks.

Under 2019 minskade omsättningen i Göran Perssons bolag med 17 procent till 11 miljoner kronor.
Rörelseresultatet föll med 20 procent till 8,4 miljoner kronor. Göran Persson försvarade någorlunda rörelsemarginalen som föll med marginella 2,4 procentenheter till 77 procent.

Personalstyrkan ökade från två till tre. Personalkostnaden ökade med 34 procent till 950 000 kronor.