Tanken är att kommissionen ska ägna sig åt att kartlägga framtiden och hur Sverige ska anpassas till det. Vardera partiledare, Fredrik Reinfeldt (m), Annie Lööf (c), Jan Björklund (fp) och Göran Hägglund (kd) driva program inom i tur och ordning demografi, hållbarhet, kompetens och rättvisa.  
Partiledarna får hjälp av ett bemannat sekretariat som leds av journalistprofessor Jesper Strömbäck.
 
de nio som regeringen finner särskilt lämpade för att hjälpa till i kommissionen
Viveca Ax:son Johnson, född 1963, är ordförande i Axel och Margaret Axson Johnsons stiftelse och ordförande i Nordstjernan som driver bland annat NCC.
Klas Eklund, chefsekonom på SEB
Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande
Pekka Mellergård, rektor på Örebro teologiska högskola
Eva Nordmark, ordförande, TCO
Johan Rockström, professor i naturresurshållning och chef för Stockholm Environment Institute
Mernosh Saatchi, driver eventbyrån Humblestorm
Lars Trägårdh, professor i historia
Stina Westerberg, GD, Statens Musikverk