Kommunikationsbyrån AWB påverkades negativt av corona-pandemin men lyckades nå lönsamheten för det senaste räkenskapsåret (2020).

Omsättningen minskade med 30 procent till 18,5 miljoner kronor. Samtidigt minskade personalstyrkan från 18 till 13 snittanställda. Personalkostnaden minskade med 31 procent till 7,6 miljoner. Rörelseresultatet förbättrades från en förlust på -458 000 kronor till en vinst på 248 000 kronor.