På ett exklusivt seminarium presenterar i dag public affairs-byrån Rud Pedersen Sverigerapporten, en tung analys om faktorerna som påverkar svensk politik. Med på eventet deltar bland annat S-kvinnors ordförande Annika Strandhäll, Lars Hjälmered (m), ordförande i näringsutskottet och den förra finansministern (m) Anders Borg, som numera är delägare i byrån.

– Det blir medvetet ett exklusivt event där vi tänker att vi ska föra en öppen diskussion. Då går det inte att ha hur många personer som helst. Sedan kommer vi att dela rapporten i våra olika digitala kanaler, Kristina Lindahl Von Sydow, vd för Rud Pedersen i Stockholm.

En utvald del av byråns kunder bjuds in till seminariet. Alla kunder får dock ta del av rapporten och förhandsinfo.

Rud Pederson har inte betalat politikerna för att delta i kundevenemanget.

– Det handlar om ett samtal om tillståndet i svensk politik och vilka omvärldsfaktorer som påverkar politikens inriktning för alla partier. Jag uppfattar det som att alla politiker på riksdagsnivå är intresserade av att delta i samtal som inte blir fast i spelteorier och konfliktorienterade debatter. Syftet är att ha ett resonemang om samhällets utmaningar och möjligheter.