I ett brev till regeringskansliet skriver hon att städer behöver rustas för 100-300 miljoner kronor per år inför kommande klimatförändringar. Bara centrala Göteborg har ett behov av 10 miljarder kronor fram till år 2040. Men vem som ska stå för notan, är inte givet. Hon anser att trafikleder och järnvägar ligger för lågt i centrala Göteborg och behöver anpassas till ett framtida klimat med högre havsyta och ökade regnmängder.

“En stor utmaning för staten är att reda ut ansvaret för anpassningsåtgärder. Vilken fördelning ska råda mellan stat, kommun och enskilda fastighetsägare” skriver Anneli Hulthén.

Anneli Hulthén vill ha ny lagstiftning:
“För att städer skall kunna arbeta proaktivt på ett bra sätt behövs förändringar bland annat plan-och bygglagen och miljöbalken.”
 
Tonchi Percan