Anna Ekström har varit ordförande för akademikerförbundet SACO i nio år och beskriver även det jobbet som världens roligaste.
– Jag är ledsen att lämna Saco men också oerhört glad att det verkar finnas två så här roliga jobb.
 
Varför tar du jobbet?
– Jag kan inte tänka mig ett viktigare uppdrag än att arbeta för en skola med hög kvalitet och likvärdighet. Det känns otroligt kul att vara med och förbättra skolan.
 
Vad tar du med dig från Saco?
– För Sveriges framtid och konkurrenskraft är skola och utbildning helt avgörande. Det har jag lärt mig på Saco. Men jag tar också med mig insikten om vikten av att anpassa sin verksamhet efter de man finns till för. Saco ökade med 90 000 medlemmar under tiden jag vart där, och det under en tid när fackförbunden över lag tappat medlemmar. Detta som ett resultat av att vi lyssnat till våra medlemmar och anpassat oss efter dem. Skolverket finns till för eleverna, så nu ska jag lyssna till dem.
 
Anna Ekström tillträder sin tjänst den 23 maj.