– Vi är väldigt positiva till att man utreder förbindelser mellan Norge och Sverige och vi tycker att man borde göra det tillsammans över nationsgränserna. Vi har mycket gemensamt att vinna på att göra planering och utredning tillsammans, säger Anders Ygeman som också är Socialdemokraternas trafikpolitiska talesperson.
 
Den föreslagna järnvägsförbindelsen, som ska gå mellan Oslo och Köpenhamn, via Göteborg och Malmö, är nu ett steg närmare förverkligande sedan Norge för ett par veckor sedan beslutade om att lägga 100 miljoner norska kronor på att utreda frågan.
 
Med bland annat höghastighetsbanan på agendan kommer dessutom Norges kommunikationsminister Ketil Solvik-Olsen till Stockholm imorgon för att träffa Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (m).
 
Anders Ygeman hoppas att den norska ministern lyckas övertyga sin svenska motsvarighet på att hoppa på tåget.
 
– Har norrmännen ställt upp med dessa resurser borde vi kunna möta det. Vi har ju redan ett antal banor gemensamt med Norge, som Meråkerbanan och Malmbanan, säger han.
 
Är det här något ni kan driva på i utskottet också, eller hur ser läget ut där?
– Jag tror det finns starkt stöd för att ha en gemensam planering. Vi Socialdemokrater har föreslagit att man ska ha en nordisk trafikplan, och då även ta in Danmark och delvis Finland och Nordtyskland, säger Anders Ygeman och tillägger att Sverige har möjligheten att förbättra förbindelserna genom att koppla svenska järnvägsnätet till det europeiska nätet.
 
– EU är beredda att finansiera dels det, dels den botniska korridoren (som sträcker sig över till Finland, red.anm). Så det finns all anledning att starta en nordisk trafikplanering, fortsätter han.