Hans Lindblad har sedan 2006 jobbat som statssekreterare åt Anders Borg, med ansvar för budgetfrågor. Dessförinnan var han biträdande chef på Moderaternas riksdagskansli. Hans Lindblad har tidigare också varit på Riksbanken, som både enhetschef och biträdande chef för penningpolitiska avdelningen. Han tillträder den 1 februari.  
 
Hans Lindblads jobb tas över av statssekreterarkollegan Hans Lindberg, som tidigare ansvarat för skattefrågor. Han ersätts i sin tur av Michael Lundholm, som sedan 2010 jobbar som professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
 
Hans Lindblad tillträder den 1 februari. Michael Lundholm börjar den 21 januari.