Leif Jakobsson skriver i sin anmälan:
”Jag vill därför att konstitutionsutskottet granskar regeringens och ansvarigt statsråd Anders Borgs agerande kring skatteavtalet med Danmark både vad avser de konkreta åtgärder kring avtalet som man underlåtit att vidta och det faktum att man lämnat oriktiga uppgifter till riksdagen.”
 
Som utgångspunkt för sin anmälan har Leif Jakobsson en rapport från Riksrevisionsverket som kommit fram att skatteavtal med Danmark är till nackdel för Sverige. Det är betydligt fler svenskar som åker till Danmark och jobbar än tvärtöm.
 
Den socialdemokratiske vicegruppeldaren Leif Jakobsson vill därför att KU granskar finansministern Anders Borg. I hans anmälan står det:
”Denna situation är givetvis djupt otillfredsställande. Regeringens brist på kunskap och ovilja att ta till sig varningssignalerna har nu visat sig vara mycket kostsamt för de skånska kommuner som berörs. Trots att det till och med stipuleras i avtalet har regeringen konsekvent undvikit att genomföra insamlandet av relevanta underlag för att kunna analysera avtalets effekter. Det har på grund av denna underlåtenhet inte varit möjligt att analysera avtalets effekter och kunna agera i syfte att förändra det i en för svenska staten och svenska kommuner gynnsammare riktning. Miljontals kronor i skatteinkomster har genom denna brist på agerande från regeringen undanhållits Sverige.”
 
Av: Tonchi Percan