Efter närmare 11 miljoner kronor i förlust sedan start 2015, vänder medieföretaget Altinget till vinst efter ett rejält omsättningslyft.

De senaste åren har Altinget börjar sälja plats i nätverk där opinionsbildare inom samma segment får träffa olika politiker och makthavare. Tanken är att de ska bilda nätverk med varandra. Detta tycka ha fått affärerna att lyfta.

Altinget ökade omsättningen under sitt senaste räkenskapsår (brutet juli) med 91 procent till 11,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades från en förlust på -1,1 miljoner kronor till en vinst på 170 000 kronor. Antalet snittanställda ökade från 13 till 15. Personalkostnaden ökade från 5,9 till 8,2 miljoner kronor.