Under måndagen presenterades tre departementsutredningarna med förslag till lagförändringar utifrån parternas överenskommelse om Las och omställnings. Arbetsgivarförbund och fackförbund var inte sena med att kommentera uppgörelsen. Här kommer kommentarerna från aktörerna i den ordning de kom in.

1. Almega
Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega tycker att det är ”glädjande att vi nu tar ett viktigt steg närmare införandet av parternas överenskommelse kring Las”.

Almega är nöjt med att företagen ska komma att undanta medarbetare från principen sist in först ut vid neddragningar, att det kommer att bli lättare att säga upp medarbetare som missköter sig och att företagens kostnader vid uppsägningar på grund av personliga skäl minskar.

Priset för förändringarna blir bland minskade möjligheter för företagen till visstidsanställningar, hyvling och begränsningar för att hyra in personal från bemanningsföretag.

”Det är klart att vi helst sluppit dessa begränsningar, men i förhandlingar handlar det om att ge och ta. Det kommer att ta några år för arbetsgivarna att ställa om, men på sikt kommer företagen att våga fastanställa fler samtidigt som behovet av visstidsanställda kommer att minska. Resultatet kommer att bli en sundare arbetsmarknad”, anser Stefan Koskinen.

Han konstaterar:

” Arbetsmarknaden ser inte ut som tidigare. En anställd har inte längre en och samma arbetsgivare fram till guldklocka och pension. Vissa har även flera olika yrken under sitt arbetsliv. En del yrken försvinner, exempelvis genom digitaliseringen, eller så har man hamnat fel och behöver byta inriktning. Ur den aspekten kommer medarbetare och företag att få helt nya möjligheter. Arbetsmarknaden kommer att bli betydligt mer flexibel och systemet äntligen motsvara verkligheten”.

2. Kommunal
”Nu finns det reformförslag som skulle stärka visstidsanställdas trygghet på arbetsmarknaden, skapa ett robust paket kring omställning och utbildning och skapa ordning och reda när det gäller missbruket av ofrivilligt sänkt sysselsättningsgrad. Detta är ett rejält steg på vägen mot ökad trygghet för medlemmarna i Kommunal”, kommenterar Tobias Baudin. förbundsordförande Kommunal.

Han konstaterar att många medlemmar i Kommunal saknar rätt utbildning för sitt yrke.

”Förslaget innebär att det bli möjligt att vidareutbilda sig med lön efter att ha arbetat åtta år på till exempel ett äldreboende eller en förskola. Det är så otroligt värdefullt för individen och något jag vet att många medlemmar i Kommunal vill. Men det är också grundläggande för att svensk arbetsmarknad även i framtiden ska vara livskraftig, flexibel och trygg”.

Tobias Baudin vill också lyfts fram att reformförslagen ”stärker arbetarkvinnornas ställning på arbetsmarknaden”.

Kommunal kommenterar även förbundets självständiga val visavi LO.

”Så här långt hade vi aldrig nått om Kommunal suttit passivt vid sidlinjen”, kommenterar Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

 

3. PTK
”Överenskommelsen och lagförslagen innebär kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet, både för anställda och för personer som är mellan jobb. Det är mycket positivt att vi nu är ett stort steg närmare att kunna genomföra en viktig reform på svensk arbetsmarknad som gynnar både individen, arbetsgivare och samhället i stort”, kommenterar Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Han ser lagförslagen som bygger på överenskommelsen ”är ett styrkebesked för den svenska modellen”.

”Överenskommelsen innebär att vi breddar synen på anställningstrygghet till att också handla om den trygghet som ligger i möjligheten att stärka sin kompetens för det jobb man har eller för ett framtida jobb på en arbetsmarknad som är i ständig förändring”, kommenterar Martin Wästfelt.

 

4. Unionen
”För Unionens medlemmar betyder det här riktigt bra möjligheter till utbildning under arbetslivet, och det gäller både för anställda och för personer som är mellan jobb”, kommenterar Martin Linder, ordförande i Unionen.

Han trycker särskilt på möjligheterna till utbildning och omställning.

”Det  har varit en av Unionens viktigaste frågor sedan förbundets bildande för tio år sedan”.

Och vidare:

”I praktiken innebär det här att vuxna, en eller ett par gånger under sitt arbetsliv får riktigt bra ekonomiska förutsättningar och rätt till ledighet för utbildning som stärker kompetensen på en arbetsmarknad som är i ständig förändring”:

 

5. ST
Fackförbundet ST ”kräver att regeringen lämnar ett tydligare besked om att förändringarna för anställningsvillkoren på svensk arbetsmarknad ska anpassas även till den statliga sektorn”.

”När arbetsmarknadsministern säger att staten och parterna krokat arm är det ju bara halva sanningen. För staten har ju bara gått med på att införa de förändringar som de privata arbetsgivarna velat ha, till exempel mer flexibilitet i anställningsskyddet, medan det som rör omställningsstöd och kompetensutveckling för anställda i privat sektor i stora delar inte är tillämpbar i den statliga sektorn”, kommenterar Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

ST ser flera exempel på förändringar som inte kommer att kunna införas i statlig sektor:

* den utvidgade företrädesrätten vid återanställning.
* skyddet mot stapling av visstidsanställningar.
* den förstärkta möjligheten till utfyllnad av lön vid studieledighet.
* grundlagen lägger hinder för kollektivavtalade anpassningar av det nya begreppet ”sakliga skäl” inom statlig sektor.

”Det här är frågor som vi nu måste hantera i kommande förhandlingar, med statens egna myndigheter. Därför hade det varit rimligt att förvänta sig att arbetsmarknadsministern redan nu tydligt aviserat att man ger direktiv till Arbetsgivarverket att anpassa avtalen i samma riktning. Att bara förvänta sig att parterna ska lösa det är att lämna våra medlemmar i sticket om vilka villkor som kommer att gälla”, kommenterar Britta Lejon.

 

6.Saco
”Parterna har åstadkommit en historisk satsning på omställning och kompetensutveckling. Det är precis det som krävs när arbetsmarknaden förändras i snabb takt och när vi dessutom är mitt i en kris. Nu tas nästa steg för att skapa spelregler för framtidens arbetsmarknad”, kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius.

Han jämför med förslagen i den tidigare så kallade Toijer-utredningen om hade givit en ”ensidig försämring av arbetsrätten”.

”Det här är en framgång för parterna. Sen kommer vi titta på detaljerna i vårt remissvar”.

Saco påpekar att satsningarna på studiestöd även måste ”matchas med rätt utbud av utbildningar anpassat för akademiker som behöver fylla på sin kompetens mitt i karriären” och på att högskolan och yrkeshögskolan behöver rustas när fler söker sig till högre utbildning för att ställa om och utveckla sin kompetens.

Saco ser det även som ”viktigt” att lagstiftningen tar hänsyn till hela arbetsmarknaden, såväl offentlig som privat sektor.

”Det är viktigt att denna reform kommer alla arbetstagare tillgodo. Det finns en risk att det blir skillnader mellan privat och offentlig sektor. Därmed finns också en risk för obalans. Det är bekymmersamt. Det är därför angeläget att detta följs upp”.

 

7. Svenskt Näringsliv
”Idag är en bra dag för den svenska modellen. Det här är goda nyheter för svenskt näringsliv och för företagen i Sverige, men också för alla anställda och ytterst för Sverige”, kommenterar Mattias Dahl vice vd på Svenskt Näringsliv.

Mattias Dahl anser att ”den digitalisering och globalisering vi ser nu ställer enorma krav på svenska varor och tjänster”.

”För att näringslivet ska klara av det här behövs nya förutsättningar. De spelregler som sattes på 70-talet håller inte”.

Han hoppas att samtliga LO-förbund ska skriva på ett kommande huvudavtal.