Det är Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, som tar till de hårda formuleringarna när han kommenterar LOs förslag som går ut på att huvuddelen av den privata välfärden ska drivas i "samhällsbolag" med begränsade vinstuttag och att lagen om valfrihet, LOV, avskaffas.
 
– Vi är inte förvånande över förslaget med tanke på kongressbeslutet. Samtidigt är det ett väldigt märkligt förslag som skjuter den svenska modellen i sank, säger han.
 
Förslaget skulle föra Sverige tillbaka till 80-talet, anser Ulf Lindberg.
 
– Det tornar upp sig till en diskussion om vad vi har för övergripande för principer för hur vi organiserar välfärden. LO skjuter i sank den modell med en gemensam finansierad välfärd som är tillgänglig för alla medborgare, med en mångfald av utövare och valfrihet för medborgarna. En modell som omvärlden intresserar sig för.
 
Men är allt så svart och vitt och är inte de förändringar i aktiebolagslagen, som LO föreslår, en framkomlig väg?
– Jag har följt idén om samhällsföretag, eller SVB, redan när de infördes 2006. Redan då var det ingen som var intresserad. Inte ens de ideella aktörerna. I dag finns bara 30-40 företag i den formen och jag tror inget inom vård och omsorg. Fanns det ett intresse bland entreprenörerna hade det visat sig. LO tar död på all verksamhet som inte är kommunal.
 
Hur agerar ni nu?
– Vi kommer naturligtvis att argumentera emot förslaget. Det är ett direkt hot i stort sett alla våra medlemmar inom vård och omsorg. I praktiken vill LO avskaffa valfriheten, om man inte menar att det ska handla om att välja mellan olika kommunala verksamheter, vilket jag tror få svenska uppfattar som valfrihet.