Förra året hamnade näringslivets omsättning på cirka 110 miljoner kronor, medan pr-värdet beräknades till 145 miljoner kronor. I år slog man alltså rekord. Intäkterna uppgick till minst 135 miljoner kronor och pr-värdet har av TT räknats ut vara 250 miljoner kronor.
 
Hur mycket kommunen tjänade på uthyrning av mark är inte helt klart ännu.
– Men den preliminära siffran är 1,3 miljoner kronor. Hamnen tar också avgift, men det har jag inte koll på nu. Men våra intäkter för uthyrning av gatumark ligger på totalt cirka 1,5 miljoner kronor, säger Almedalsgeneralen Karin Lindvall.
 
Årets Almedalsvecka är den hittills största veckan även sett efter antalet evenemang. Totalt anordnades 1 818 evenemang, en ökning med 23 procent jämfört med 2011. Det är främst utfrågningar av partiföreträdare som ökat. Stefan Löfvens (s) och Fredrik Reinfeldts (m) partiledartal lockade mest.
 
Även mediebevakningen ökade. I år ackrediterades totalt 709 journalister, det är att ställa mot fjolårets 560. Förutom etablerade svenska medier var även tio utländska medier på plats.
 
Antalet arrangörer ökade med 26 procent, till 986 stycken, och bestod av främst intresseorganisationer (17 procent), annan (11 procent), företag (10 procent), samt stat/kommun/landsting (8 procent). Intresseorganisationer anordnade dessutom flest evenemang (26 procent).
 
Även antalet deltagare ökade med 21 procent, från cirka 14 000 till 17 000 personer.
 
Under veckan skickades ungefär 110 000 tweets.