Toppmötet i Maramö avslutades på tisdagsförmiddagen, varpå partiledarna höll en presskonferens där de presenterade vad som diskuterats under det dygnslånga mötet.
 
Det konkreta resultatet är att allianspartierna tillsätter fem arbetsgrupper som fram till valet 2014 ska ta fram ett politiskt program. Alliansen hade även inför valet 2010 olika arbetsgrupper. Skillnaden nu är att de är färre, men bredare.
 
Grupperna kommer att behandla frågor inom områdena jobb och ekonomi, kunskap och forskning, hållbar utveckling, brottslighet samt hälsa och vård, och ska ledas av en minister från varje parti. Det är finansminister Anders Borg (m), biträdande utbildningsminister Maria Arnholm (fp), miljöminister Lena Ek (c), justitieminister Beatrice Ask (m) och barn- och äldreminister Maria Larsson (kd).
 
Det politiska programmet ska ligga till grund för ett gemensamt valmanifest som presenteras i augusti. I juni nästa år håller de också ett Allianskonvent, där de ska ”kraftsamla inför valet”.