I ett pressmeddelande, skickat via Moderaterna, berättas om att "arbetsklimatet har påverkats negativt sedan Centerpartiet bytte gruppledare" och att "respekten" inte har "funnits där". Centerpartiet anklagas också för att utnyttja politiska initiativ "för att uppnå egen vinning". Det är inte acceptabelt att profilera sig på andras bekostnad.
 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ska i stället regera tillsammans med 35 av 61 mandat under ledning av kommunstyrelsens ordförande, moderaten Douglas Lithborn.
 
Anna Myrhed tycks inte förvånad över beskedet.
 
– Vi har ju länge fått veta aat vi ska vara mer återhållsamma. Det har handlat om att vi synts för mycket och drivit frågor för tydligt.
 
Vilka frågor har ni drivit?
– Den sista var att vi drev en fråga om överdäckningen av E4an hårt och det fick vi utrymme och genomslag för. Vi tycker heller inte att de ska bygga ett nytt kommunhus. Det är de heller inte glada över. De har också vänt sig mot våra representanter.
 
Problemen började när du tog över som gruppledare för Centerpartiet, anser de andra Allianspartierna. Hur ser du på det?
– Det är en kritik mot mig. Jag kan förstå det. De har inte mäktat med att jag är drivande och syns mycket och tagit möjligheten förtroendeuppdraget har givit mig. Det har de inte tålt.
 
Vad händer nu?
– Det är lite oklart. Vi vet att vi är uteslutna ur samarbetet och förlorar alla poster nämnder och styrelser och vår politiska sekreterartjänst. Men vi är kvar i fullmäktige. Den viktiga uppgiften är att företräda Sollentunaborna. Det måste alltid vara huvudfrågan för en förtroendevald. Politiskt taktikspel får komma i andra hand, säger Anna Myrhed.