Beslutet påverkar 59 medarbetare i Malmö. Fackliga förhandlingar ska vara inledda. Beslutet går något i stick och stäv med tidigare planer om att inte lägga ner kontoret i Malmö, dit Allers så sent som 2017 flyttade Året Runt. Men ökade priser på papper och minskade annonsintäkter för print-magasinen parat med lågkonjunktur, har fått Aller Media att tänka om.

”Det har varit ett oerhört smärtsamt beslut att behöva fatta men jag ser att det är nödvändigt. I och med nedstängningen av Malmökontoret frigör vi resurser för att kunna accelerera tillväxt inom nya intäktsområden och samtidigt öka lönsamheten. Ett gemensamt kontor kommer att leda till att vi bättre kan bygga kultur och dra nytta av alla de synergier som bidrar till att skapa innovation och affärsutveckling”, kommenterar Lotta Cederbom, vd på Aller Media.

Hur påverkar flytten personalstyrkan totalt?
”Det kan jag inte svara på. Nu inleder vi individuella samtal där vissa roller kommer att ersättas i Stockholm vissa försvinner och vissa outsourcas”. Det kommer sannolikt att bli en minskning av den totala styrkan”. Vissa, dubbla roller, ersätts inte”.

Inom vilka områden ligger de dubbla rollerna?
”Det är ett pussel vi behöver lägga nu när vi inleder våra samtal”:

Hur påverkas era magasins-titlar?
”De påverkas inte. De kommer att finnas kvar”.  Vi ser över utgivningen kontinuerligt och dagligdags, det påverkas inte av det här beslutet”.

Vad vill ni åstadkomma med flytten?
”Vi vill komma åt synergier, skapa innovation och affärsutveckling, frigöra resurser för att stärka våra intäktsområden. Vi kommer att göra besparingar på kostnader för resor och lokaler.”

Finns det plats för alla på ert Stockholmskontor på Humlegårdsgatan?
”Det finns gott om plats för alla. Vi kan välkomna kollegor och även vårt dotterbolag Narva”.