UPPDATERAD. Det nya fackförbundet Akavia, bildat efter en sammanslagning mellan Jusek och Civilekonomen lägger ner två medlemstidningar och startar en ny.

Det fusionerade förbundet lägger ner Jusektidningen Karriär och Civilekonomen. I stället skapas den nya medlemstidningen Akavia Aspekt, som kommer ut sex gånger per år på papper samt kommer med nyhetsuppdateringar på internet varje dag.

Chefredaktör är Sofia Callius, som i dag har samma roll på tidningen Civilekonomen

Hur påverkas medarbetarna av sammanslagningen?
”Inte alls. Vi har, både på tidningen Civilekonomen och på tidningen Karriär, haft frilansare och byråer som hjälpt oss med både material och layout. Det kommer vi fortsätta med. Civilekonomen har haft en tillfälligt anställd reporter (sedan årsskiftet 2018/2019) och under den övergångsperiod som varit sedan det blev klart att Civilekonomerna och Jusek avsåg att påbörja en sammanslagning hösten 2018. Civilekonomerna hade mig som chefredaktör och tidningen Karriär hade sin tidning utlagd på byrå (OTW), , berättar  Sofia Callius, via mejl.

Hur stor blir den nya organisationen?
” Det blir ingen större förändring. Jag är kvar som chefredaktör, jag använder mig av en grupp frilansar för webben och för tidningens räkning. Vi använder oss även av OTW som tidigare Jusek samarbetade med kring tidningen Karriär. Där behåller vi befintliga resurser. Den enda förändringen är att vi ersätter en tillfälligt anställd person med flera fasta frilansar”.

Vilka förebilder har ni haft i utvecklingsarbetet?
Vi har tittat mycket på utländska, något mer texttunga tidningar såsom The Economist och Monocle men även på svenska tidningar såsom bokmagasinet Karavan. Vi har försökt att lyssna in vad vi utläst av de läsundersökningar som gjorts både för tidningen Karriär och för tidningen Civilekonomen kring textuellt innehåll”.

Hur har ni jobbat med layout och design?
”För mig har det varit viktigt att det syns att tidningen hör ihop med förbundet och vi försöker att lära av misstag. Då vi är ett nytt varumärke vill vi ha en tydlig koppling till förbundet såväl formmässigt som till namnet. Därför har vi använt oss av flera olika aktörer, där vi gjort det grundläggande basarbetet i samarbete med samma företag som gjort förbundets form. Det vill säga att vi utgått från det needscopearbete som förbundet gjort tillsammans med Sifo och som därefter tagits vidare ut i en grundläggande form via Chimney och Figur. Därefter har jag tagit det vidare till OTW för att skapa en form för tidningen”.