Krävde KI-forskaren statsepidemiologen Anders Tegnells avgång? Ja, säger Aftonbladet. Nej, säger Cecilia Naucler.

Cecilia Naucler, överläkare på Karolinska och professor vid Karolinska Institutet, har i sociala medier fört en hård debatt mot Sveriges sätt att hantera coronaepidemin inte minst på Twitter där hon har fått en svans av anhängare.

Cecilia Naucler lät sig intervjuas av Aftonbladet som drog på att hon ”kräver” Anders Tegnells avgång.

Cecilia Naucler var snabbt ute med att dementera på Twitter där hon skrev: ”krävt Tegnells avgång har jag inte gjort. Usel sensationsjournalistik”.

”Oerhört” svarar Jonathan Jeppsson nyhetschef på Aftonbladet, i en Tweet. Och vidare: ”Har sällan varit med om något liknande”.

Han lägger dessutom ut den bandande intevjun på soundcloud.

Där får Cecilia Naucler frågan från Aftonbladets reporter Olof Svensson:

”Bör Anders Tegnells och hans kollegor bytas ut, tycker du?”

Cecilia Naucler svarar: ”Absolut. Omedelbart”.