Finanssajten Realtid hade ett tufft 2018 och revisorn fruktade att bolaget inte kunde fortsätta.

Under 2018 minskade omsättningen för Realtid med 8 procent till 3,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades dock med 5 procent till en förlust på -6,9 miljoner kronor.
Under de tre senaste åren har Realtid gått med runt -7-8 miljoner kronor per år, totalt -23 miljoner kronor.

Under 2018 ökade personalkostnaden med 2,1 procent till 7,3. Personalstyrkan minskade dock från elva till tio snittanställda.

Revisorn påpekar att ”det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten”.

Dock har Realtid sedan dess fått in 4,5 miljoner kronor i en nyemission.