Efter förvärvet av gratistidningsförlaget Mitt i kommer 50 tjänster att försvinna och utgivningen i Stockholm halveras. En tidigare rekryteringskonsult på Bohmans och försäljningschef på Resumé får en central roll i den nya organisationen.

Direktpress har i dagarna lagt det nya organisationsschemat. Hur det ska se ut när det gäller it, hr och ekonomi är inte helt bestämt, det handlar bland annat om vilka system som ska köras. När det gäller redaktion, produktion och försäljning står det klart att runt 170 tjänster ska minska med runt 50 tjänster.  Nu ligger partnerna i Las-förhandlingar men Patrik Vincent, vice vd för Direktpress siktar på att tjänsterna som försvinner och blir kvar ska fördelas jämnt mellan de två sammanslagna företagen.

– Det har varit ambitionen från dag ett säger han.

Fusionen innebär att det kommer att delas ut en gratistidning i veckan i stället för två. Och den ska delas ut via Direktpress systerbolag SDR på helgen.

– Totalt är blir det en klar ökning av personal den veckotidning som vi ger ut jämfört med när det delades ut två tidningar per vecka.

Men under vilket namn tidningen ska delas ut är inte bestämt.

– Det är en oerhört komplicerad fråga. Ju mer vi tittar på det, desto mer saker är det som påverkar. Vi har gjort läsarundersökningar och lägger nu pusslet.  Vi ska ta beslut inom två veckor.

Patrik Vincent lägger till:

– Det är viktigt att poängtera att någonstans så gör vi detta för att stärka lokaljournalistiken. Det är sjukt viktigt att vi får till affären för demokratin. Vi är en samhällspåverkande faktor. Och vi kan ju inte hålla på med röda siffror hur länge som helst om vi ska ha en stark tidning i Stockholm.

Direktpress inför en matrisorganisation. Flera chefer har utsetts:

Patrik Vincent, vd
Kristofer Sahlström, försäljningsdirektör
Joakim Fransson, chefredaktör
Tommy Härkäll, flödeschef

Utöver det blir Jan Berkö, senast säljchef på Travel News, ansvarig för den nationella försäljningen.

vet du mer?
tipsa här