Under april minskade mediebyråernas köp av reklamutrymme med närmare 50 procent. Någon vinnare finns inte, men de största förlorarna var bio, utomhus och tv.

Mediebyråernas köp minskade med 49,6 procent till 1,6 miljarder kronor.

Tv är fortsatt mediebyråernas främsta investeringsobjekt trots ett tapp på 56 procent till 290 miljoner kronor under april. Lite mindre än hälften så stort är displayannonsering med 144 miljoner kronor, efter ett tapp på 37 procent. Mest tappade bio med 96 procent och utomhusreklam med 63 procent.

Under året, januari-mars har medieinvesteringarna minskat med 22 procent till 4,1 (5,3) miljarder kronor. Ingen av mediegrupperna uppvisar någon ökning, men radio undviker i alla fall tvåsiffriga tapp med en minskning på ”bara” 6,4 procent, hittills i år.