UPPDATERAD. Den av norska mediekoncernen Schibsted ägda kvällstidningen lägger ett omfattande sparprogram.

100 miljoner kronor ska sparas och 50 jobb står på spel. Aftonbladet inleder förhandlingar med de lokala fackklubbarna inleds under den här veckan.

Under årets första kvartal tappade Aftonbladet 10 procent av intäkterna (14 procent efter valutajusteringar) främst beroende på minskade annonsköp hos spelbolagen. Detta jämfört med samma kvartal under 2019. Digitala annonsköp minskade 25 procent ( 28 procent efter valutajusteringar). Däremot ökade Aftonbladets intäkter från digitala prenumerationer med 38 procent, något som drevs av corona-rapporteringen, enligt Schibsteds kvartalsrapport.  Intäkterna från Plus-tjänsten ökade med 39 procent under mars.