Sveriges Byggindustrier Service AB erbjuder tjänster till sina medlemmar i byggbranschen. Bolaget lever på försäljning av tjänster, men även serviceavgifter från medlemmarna. Under 2009 ökade omsättningen med 11 procent till 256 miljoner kronor.

Serviceintäkterna stod för 149 miljoner kronor av omsättningen.

Behöver organisationen fylla på med pengar i kassan, finns 114 miljoner kronor i disponibla vinstmedel. 

Personalstyrkan ökade från 14 till 18 personer.