Under 2012 minskade intäkterna med 9,6 procent till 38, 9 miljoner kronor. Jämfört med 2011 har intäkterna minskat med 17 procent. Rörelseförlusten förvärrades ytterligare från, -2,1 till -3,0 miljoner kronor. Dock förbättrades resultatet genom avyttringar för 950 000 kronor till -2,0 kronor i vinst före skatt. Annonsintäkterna sjönk marginellt till 6,5 miljoner kronor.

Ledningen för Dagens Arbete anger snarare minskat engagemang från ägarna If Metall, GS och Pappers med 2,6 miljoner kronor som huvudorsak till kräftgången.

Personalstyrkan låg oförändrat på 20 anställda.