Under räkenskapsåret 2019 förvärvade Bonnier News tidningen Dagens Samhälle från Sveriges kommuner & regioner. Tidningen tappade under räkenskapsåret intäkter och gick med förlust.

Omsättningen minskade under 2019 med 11 procent till 52 miljoner kronor. Samtidigt ökade personalkostnaden med 22 procent till 28 miljoner kronor. Personalstyrkan låg oförändrat på 21 snittanställda.
Rörelseresultatet vände från en vinst på 187 000 kronor till en förlust på -8,8 miljoner kronor. Resultat efter finansnetto slutar på -10 miljoner kronor.

I bokslutet anger bolaget att det ”framförallt” är vikande annonsförsäljning som är orsaken till nedgången samt en ”strukturkostnad” på -4,7 miljoner när tidningen övertogs av Bonniers.