Dagens Opinions Rolf van den Brink har en  lista över vad Järvaveckan egentlig är.

Det är lätt att ta Järvaveckan till hjärtat. Det är rentav svårt att inte göra det. Den är gjord på så vis. Men vad händer om man tar den till hjärnan? Dekonstruerar det fyra år gamla fenomenet, varav tre år i full skala. Dekonstruerar den med Almedalsveckan som fond.

Då kan vi konstatera att:

* Järvaveckan är pr-driven. Pr-byrån Prime marknadsför Järvaveckan både bland besökare och affärspartner och i år skänkte utomhusreklambolaget Clear Channel annonsplats för marknadsföringen. Almedalsveckan har aldrig marknadsfört sig utan har vuxit organiskt. Järvaveckan visar vad det går att göra med en tung pr-partner: Företag kommer in som partners, medierna rapporterar om partiledare som deltar, rekord i antal tält, publikrekord, ja minsta framgång. Medierna rapporterar, för Järvaveckan är gjord på så vis.

* Järvaveckan är ingen politikervecka. Visserligen kommer partiledarna. För hur skulle det se ut om de tackade nej till en stolt ideell organisation (The Global Village) som vi vill korta vägarna mellan de som står längst från politiken och dem som står närmast den absoluta makten? Sannolikt drar musikartister som Aya, Jelassi och Imenella lika mycket publik som politikerna, i alla fall bland de yngre.

* Järvaveckan har näringslivets välsignelse. Grundaren Ahmed Abdirahman jobbar till vardags på Stockholms Handelskammare, finansierad av företag. Almedalsveckans projektledare Mia Stuhre jobbar på myndigheten Region Gotland, finansierad av skattemedel. Järvaveckan marknadsförs som ett event. Almedalsveckan marknadsförs inte alls.

* Almedalsveckan byggs av deltagarna. Järvaveckan är ett toppstyrt projekt.

* Järvaveckan vrider sig efter affärerna som kan göras. Förra året visade MTR att det var framgångsrikt att rekrytera under Järvaveckan, i år följde Almega med fler efter. Järvaveckans utvecklas nu till en vertikal inom rekrytering och integration. Gotland som helhet omsätter mångmiljonbelopp på Almedalsveckan, men Region Gotland och de politiska huvudmännen har hittills inte anpassat Almedalsveckan efter potentiella affärer.   Vad händer när Järvaveckan börjar gå med miljonvinster?

* Eftersom det inte finns några politiker att påverka, lobbas det inte under Järvaveckan. Lobbying är en central del av Almedalsveckan.

* Vad sa då politikerna i sina tal under Järvaveckan? Generellt (utom Liberalerna) var det förvånansvärt beska besked: Gäng och hedersförtryck måste bekämpas. Men vem ska göra jobbet? Jo, flera partiledare tryckte på att det är innevånarna själva som måste lyfta sina utanförskapsområden. Järvaveckan blir på så vis en möjlighet för politiker att svära sig fria på plats. Vad är nästa steg: att skapa ”migrationsskam” och ”jämställdhetsskam” bland medborgare i utanförsskapsområden?

* Under Järvaveckan talar partiledarna direkt till väljarna. Under Almedalsveckan talar partiledarna (de som kommer) främst till medierna och till de egna trupperna.

Vad vill jag säga med det här? Kanske ville jag bara berätta att Järvaveckan inte är ett ständigt pågående publikrekord och en framgångssaga utan slut utan ett väl genomtänkt och marknadsfört projekt med affärspotential, som borde bli granskat som ett sådant. Om det blir av får vi se. Järvaveckan är inte gjord på så vis.

Rolf van den Brink, ansvarig utgivare

rolf@dagensopinion.se