Fusionsvågen i den svenska pr-branschen fortsätter.

Nu är det Nowa-koncernen som förvärvar byråerna Comvision och Long Tall Sally.

Det två byråernas ägare, Lars-Ola Nordqvist, Comvision och Stefan Kavsjö, Long Tall Sally, får tio procent vardera i den nya byrån. De får också en del betalt up front.

Comvision förvärvas i sin helhet medan Nowa endast tar över Long Tall Sallys inkråm.

Nowas koncernchef Anders Wallqvist berättar om affärern:

– Comvision är standardbyrå med allt från pressmeddelande till krishantering, men har en stark internationell verksamhet.  Long Tall Sallys inriktning på hållbarhet och CSR tyckte vi var intressant.

Vilken position ska den nya byrån ta?

– Vi kommer att uppgradera den med personer från vår interna digitala avdelning, vi tycker att det saknas en pr-byrå för medelstora företag. För lobbying och samhällsinformation finns hur många som helt. Men för det privata näringslivet finns det 2-3 stycken.