Hela ordförandetrion i Luf valdes om, inklusive ordförande Joar Forssell. Dock lämnade tre ledamöter styrelsen och ersattes med nyvalen Anders Viking Pettersson, Amanda Kanange och Karl Philip Nilsson.
Lämnar styrelsen gör Malin Rimmö, Sharoken Hanna och Jura Miniotaite.
Förbundsstyrelsen ska sitta över valet 2018. Lufs nästa kongress äger rum i november 2018.
 
här är Lufs nya styrelse
Joar Forssell, ordförande
Anna Horn, förste vice ordförande
Max Sjöberg, andre vice ordförande
Linnéa Bjärum
Simona Mohamsson
Anders Rehnberg
Christoffer Karlsson
Romina Pourmokhtari
Anders Viking Pettersson (nyval)
Amanda Kanange (nyval)
Karl Philip Nilsson (nyval)