Knappt 3 av 10 personer som uttalar sig i nyhetsmedier är kvinnor. Nej, resultatet i årets rapport från Rättviseförmedlingen skiljde sig inte mycket från fjolårets.
 
–  Det är tyvärr ingen större förändring. Vi förvånas inte jättemycket över det. Det har stått helt still i 15 års tid, säger Seher Yilmaz.
 
Vad beror det på?
– Jag tror att det beror på en kombination av saker. Dels beror det på vilka som jobbar på redaktioner och hur deras nätverk ser ut. Man kanske inte hinner utöka sitt nätverk? Vi ser också att vi är lite bundna av stereotyper i medierna. Män får vara mycket experter i frågor om ekonomi. Kvinnor har större chans att när det gäller till exempel utbildning och sjukvård, säger Seher Yilmaz, och utvecklar:
– Det här är en del av en större utmaning om vilka som får lov att vara experter i olika sammanhang och förklara hur samhället fungerar. Det är klart att medierna val av talespersoner påverkar vilka vi är vana att se. Vem som blir expert är inget objektivt. Det är något som media har makt att påverka.
 
Samtidigt upplever många redaktioner att det är svårare att få kvinnor att medverka i intervjuer än män.

Vad beror det på?
– Det kan bero på hur frågan ställs och hur sammanhanget ser ut. Det fungerar ju till exempel inte med att säga att ’vi behöver en kvinna’. Vi behöver förändra bilden av vilka som får lov att vara med, säger Seher Yilmaz.
Hon funderar kring hur kvinnliga talespersoner backas upp.
– Hur ser stödet ut när en kvinna har varit ute i media? Kommer det att finnas uppbackning om det uppstår något i sociala medier?
Samtidigt upplever många redaktioner att kvinnor som får frågan ofta hänvisar till en man.

Vad beror det på?
– Det är ett problem som finns i hela samhället. Vi behöver titta hur det ser ut med kvinnor i olika maktpositioner och hur det kommer sig att kvinnor inte litar på sin förmåga utan måste var 120 procent säkra. Det gäller ju inte bara medier och intervjupersoner. Jag tror det handlar om en föreställning om vem som har kompetensen och i vilken form kompetensen kommer.
här finns hela rapporten