Arbetsmarknads- och etableringsminister, Ylva Johansson, kommenterar arbetsmarknadens parters förslag om strejkrätten som ”ett styrkebesked för den svenska modellen att parterna har kommit överens och tagit fram ett så väl bearbetat förslag, som enligt min mening i det här skedet verkar vara fullt genomförbart”. Men det finns röster som motsätter sig det nya lagförslaget.

Erik Helgeson är ledamot i förbundsstyrelsen för Svenska Hamnarbetarförbundet och han ställer sig ytterst kritisk till lagförslaget som presenterades under tisdagen. 

– Vi anser att det är direkt diskriminerande och odemokratiskt gentemot de förbund som inte befinner sig i centrum bland giganterna. Lagförslaget kommer att leda till en kraftig maktförskjutning från arbetstagarna till de stora bolagen och organisationerna på arbetsmarknaden, säger han.

Erik Helgeson förväntar sig att lagförslaget klubbas igenom. 

– Det är ju Sverige det här och om Svenskt Näringsliv och LO och TCO är med så är Socialdemokraterna och Moderaterna också med. 

Vad kommer det innebära?

– Det är fortfarande svårt att säga något konkret ännu. Men det har gjorts inskränkningar på konflikträttigheter tidigare och det har alltid inneburit en maktförskjutning från arbetstagaren till företagen. Ofta tror de stora organisationerna att det inte kommer att påverka dem negativt men historiskt sett hamnar de ofta också i kläm.

Hur kommer Svenska Hamnarbetarförbundet att agera?

– Först ska vi titta på hur lagstiftningsprocessen kommer att se ut och se hur parterna har tänkt, om de har tänkt. Vi följer den processen och om det klubbas igenom rådgör vi därefter med våra jurister om möjligheten att driva det här på europeisk nivå. Annars tar vi det därifrån.