Den förra finansministern (m) Anders Borg halverade omsättningen i sitt bolag under 2018. Miljonvinst blev det dock.

Omsättningen i bolaget, som ägnar sig åt styrelseuppdrag, finansiell analys och rådgivning föll från 15 till 7,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll från 8,2 till 2,2 miljoner kronor.

Bolagets enda anställda, vilket torde vara Anders Borg i egen person, drog personalkostnader på 5,0 (5,6) miljoner kronor. Han tog dessutom ut 2,0 miljoner kronor av vinstmedlen.

Även statskassan fick sitt, skatt på resultatet hamnade på 523 000 (1 847 000) kronor förutom arbetsgivaravgifter och moms.