I allt mer oförutsägbart politiskt landskap har tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation lyckats flytta fram positionerna.

Greppet för resursstarka Almega är att jobba med tunga undersökningar och rapporter och visa politikerna hur problem kan lösas. I dag berättar Almega till exempel om att reformen Rut, som Almega lyckades få Alliansen att genomföra, är till 90 procent självfinansierad. Detta efter att Almega har gett Handelns utredningsinstitut (HUI) i uppdrag att studera hur rutbranschen har utvecklats och vilken effekt avdraget haft på den offentliga sektorns finanser. Med hjälp av HUI kan Almega lyfta fram att Rutavdraget har skapat drygt 13.000 jobb för tidigare arbetslösa eller personer som har stått utanför arbetsmarknaden. Avdragen för Rut finansieras till 90 procent av ökade skatteintäkter och minskade bidrag.

Andreas Åström, kommunikationschef på Almega, är inte så förvånad över resultatet av undersökningen:

– Förväntningarna låg där, men vi vill göra en forskningsundersökning och en ordentlig utvärdering.

Borde inte politikerna utvärdera Rut?
 – Jag kan tycka att det borde har gjorts en större utvärdering från en statlig myndighet. I stället har man var upptagen med att diskutera hur många jobba som har skapat för personer med invandrings- och flyktingbakgrund. Jag kan känna att det är bra att lyfta upp diskussionen på en mer övergripande nivå.

Utan egentligen någon undersökning har Januaripartierna kommit överens om att införa Rut-avdrag för ”tvätt vid tvättinrättning, transporttjänster och tillsyn”.

Blir det lika bra effekt för de nya Rut-avdragen?
– Ja, det tror jag. Sedan kan man ha rimlig förväntan på den fortsatta breddningen av Rut. Det är klart att den kommer att ge jobb, men den stora ökningen har vi redan sett.

Ser ni även en ytterligare breddning av Rut?
 – Regeringen ska undersöka vidare om det ska införas ett särskilt avdrag för seniorer och det ska presenteras i juni. Så att det ska bli lättare med dödsbostädning och att man för möjligheter att klippa sig hemma. Redan i dag är det ett ansträngt läge för hemtjänsten hos kommunerna och många har ett stort underskott. Avdragsmöjligheter kommer att skapa större möjligheter för kommuner att ta hjälp av välfärdsföretag.

Det är oftast Centerpartiet som ligger närmast Almegas linje. Men nu är Centerpartiets svängrum begränsat av Januariöverenskommelsen med regeringen. Samtidigt har Moderaterna och Kristdemokraterna närmat sig Sverigedemokraterna.

Hur påverkas Almega av det nya politiska landskapet?

– Jag är alltid av den uppfattningen att om man har kloka idéer om hur man kan lösa samhällsproblem, då går det att göra skillnad som lobbyist. Sedan är det klart man måste navigera lite i det politiska landskapet.

Hur påverkas ni av att Centerpartiet är stödparti till regeringen?
 – Vi pratar ju med alla partier och upplever oss inte stå närmare något parti än något annat. Vi har ju puttat in en mängd idéer och sedan får vi se vem som tycker att de är intressanta. Det gäller att hela tiden navigera på den politiska spelplanen och så gör vi hela tiden olika typer av politiska analyser.

Hur har Januariöverenskommelsen fallit ut för er del?
 – För vår del har den inneburit väldigt många framgångar. Vi har länge drivit frågan om att Arbetsförmedlingen behöver en omfattande reformering, att Rut-avdraget borde byggas ut, att Las måste reformeras, vi har länge krävt stopp för kompetensutvisningar, att det behövs en bred skattereform och att arbetsgivaravgifterna borde sänkas. Det finns en mängd delar i 73-punktsuppgörelsen som är väldigt bra för näringslivet och arbetsmarknaden.