Annette Liffner ordförande för Yrkeshögskoleförbundet vänder sig i ett brev till jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm (fp) om att Yrkeshögskola har försämrats och trovärdigheten minskat.
 
Annette Liffner hävdar att Myndigheten för yrkeshögskolan fungerar dåligt och att utbildningen styrs uppifrån. Myndighetens agerande är obegripligt, anser Annette Liffner.
 
"Det råder stor osäkerhet hos utbildningsanordnaren- på gränsen till förvirring", skriver Annette Liffner till Maria Arnholm, biträdande utbildningsminister.
Annette Liffners förhoppning är att det ska återupprättas en dialog mellan Yrkeshögskolan och Myndigheten för yrkeshögskolan, som fått en ny generaldirektör. Pia Enochsson avgick i juni ett år i förtid. Hon hänvisade då till en tung arbetsbörda. Hon har varit chefen för myndigheten sedan starten för fyra år sedan.
 
Tonchi Percan