Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) är på regeringsfikat för att berätta om hur nöjd hon är med myndigheternas samordnade inspektioner av arbetsmiljövillkoren i olika branscher. Förstås passade Dagens Opinion att fråga henne om den sociala pelaren inom EU och ett eventuellt uppdrag som EU-kommissionär.

Regeringens har gett i uppdragit åt åtta myndigheter att under 2018–2020 utföra myndighetsgemensamma kontroller av fusk och regelbrott mot ”osund konkurrens”, som regeringen kallare det. Myndigheterna som deltar är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket (samordnar), Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

– Det är ett framgångsrikt samarbete. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat bygga upp det så snabbt. Jag bedömer att det ska fortsätta, säger Ylva Johansson.

Hur ska inspektionerna fortsätta framöver?
 – Genom att de här åtta myndigheterna kommer närmare och närmare varandra. En fråga man kan behöva titta på framöver är hur man ska hantera olika sekretessbestämmelser så att vi kan säkerställa en god informationsöverföring mellan myndigheterna, och det är också ett uppdrag de har.

Finns det någon budget?
 – Ja, vi har avsatt 18miljoner kronor för 2019. Det blir ganska mycket inspektioner. Och det ingår också i myndigheternas ordinarie uppdrag.

Vem bestämmer vilka branscher som ska granskas?
 – Det gör de åtta myndigheterna utifrån de erfarenheter som de har och där de tror de kan hitta mycket oegentligheter.

Under 2018 genomfördes 1 100 kontroller, främst inom transport och magasinering, bilverkstad, handel samt hotell och restaurang. Hittills i år har 970 inspektioner genomförts. Byggsektorn och skönhetsindustrin har granskats särskilt.

Vad är det för granskningar på gång?
 – Det vågar jag inte svara på, säger Ylva Johansson.

Vad är då nästa steg för Arbetsförmedlingen?
 – Vi sitter i budgetdiskussioner och en viktig fråga är resurserna till arbetsmarknadspolitiken för nästa år. Och vi har en annons ute för att söka en ny generaldirektör. Den nuvarande generaldirektörens förordnande går ut i mars, så senast då.

Vad händer när det gäller sociala pelaren?
 – Nu väntar vi på att få en ny kommission (för EU). Och då får den nya kommissionen svara på vilka prioriteringar den vill göra. Från min synvinkel och den svenska regeringens, vill jag gärna se att man ska ställa större krav på medlemsländerna att leverera i förhållande till den sociala pelaren, så att man säkerställer att villkoren förbättras på arbetsmarknaden, i sjukvården, och när det gäller tillgången på bostäder och diskriminering och annat.

Den nya EU-kommissionen, skulle ett uppdrag där vara intressant för dig?
– Det får vi se.

Om det kommer en fråga från Bryssel, skulle det vara intressant?
 – Det har jag inga kommentarer till.