Yilmaz Kerimo påpekar att partiet har fullt förtroende för Rose-Marie Jacobsson.
– Hon har uppträtt fullt korrekt. Vi har kollat med våra jurister. Brådskande ärenden ska gå till nämndens ordförande.
 
Samtidigt har riksenheten mot korruption tagit över förundersökningen från länskriminalen i Stockholm. Vad säger det?
– Man har tolkat det som om hon har fattat beslut hon inte skulle ha gjort, säger Yilmaz Kerimo.
 
Länstidningen berättade i fredags om att det fanns ”ett start politiskt tryck på att ge tillstånd”. Vad kan det röra sig om?
– Det är bara en spekulation. Ärendet bereddes av tjänstemännen. Först kallade man samman utskottet, sedan kom juristen fram till att socialnämnden skulle fatta beslut. Men den kunde inte sammankallas. Då ska brådskande ärenden gå till nämndens ordförande.
 
Rose-Marie Jacobsson var sjukskriven då hon gick in och beviljade utskänkningstillstånd. Borde hon ha gått in och fattat beslutet då?
– Jag tror hon var friskskriven till en viss procent.
 
Jag blev hänvisad till dig. Varför kan inte kommunstyrelsens ordförande Anders Lago kommentera frågan?
– Anders Lago ska som kommunstyrelsens ordförande inte blanda sig i andra nämnders beslut. Varje nämnd är självständig.
 
Men Anders Lago är väl ändå Rose-Marie Jacobssons chef på arbetsgivarsidan?
– Jo, har hon begått något tjänstefel eller blir dömd, får man prata om det. Men så länge man inte är dömd, är man fri. Hon fattade ett beslut och rapporterade till nämnden. Det finns en stor tydlighet att det är så det ska gå till vid brådskande fall.
 
Vad betyder förundersökningen för arbetarkommunen i Södertälje?
– Det är självklart inte bra att det står i tidningen. Det kan ge signaler till allmänheten. Men som politiker får man göra många avväganden och man får räkna med att bli granskad. Man är en offentlig person.