Axicom, systerbyrå till WPPs byrå BCW, höll sig lönsam men tappade i intäkter under 2021.

Axicom som är inriktad på teknik-kommunikation, minskade omsättningen med 5 procent till 8,2 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 28 procent till 2,1 miljoner kronor.
Rörelsemarginalen föll med 8,4 procentandelar till 26 procent.
Antalet anställda låg på fem tjänster. Personalkostnaden ökade med 4,9 procent till 3,6 miljoner kronor.