Strax före jul fick Piratpartiets dåvarande ordförande Rick Falkvinge en tidig julklapp. Han fick ett dokument från Wikileaks. Dokumentet ska vara utfärdat av den amerikanska ambassaden i Stockholm och visar hur den svenska regeringen har jobbat efter en amerikansk checklista bland frågor som gäller upphovsrätt och fildelning, bland annat arbetet med Fra och Ipred.

På sin blogg skriver Rick Falkvinge triumferande:”varenda lag, varenda utredning som varit fientlig mot nätet, ungdomar och medborgarrätter här i Sverige de senaste åren har varit beställningsjobb av USAs regering och amerikanskt näringsliv”..

Piratpartiet tog dokumentet, som finns här, som en intäkt för att USA styrde en lydig svensk regeringen kring upphovsrätt och fildelning.

Morgan Johansson är Socialdemokraternas ordförande i Justitieutskottet. Så här kommenterar han dokumentet:
 

– Rapporten ger en intressant inblick i motsättningarna inom regeringen, som den amerikanska ambassaden uppfattat dem.

Han anser att dokumentet visar på sprickor i alliansen.

– Uppenbarligen finns det mycket starka spänningar mellan moderatledda justitiedepartementet och det centerledda näringsdepartementet. Nu när vi vet hur det gick, så vet vi också att det var centern och näringsdepartementet som blev överkörda i regeringen, säger Morgan Johansson.
På frågan om regeringen har blivit överkörd av USA svarar Morgan Johansson:

– Rapporten handlar om den borgerliga regeringens hantering av Ipred-lagstiftningen, så det är väl närmast företrädare för regeringen eller de borgerliga partierna i riksdagen som ska kommentera detta.

Johan Linander, är riksdagsledamot (c) och vice ordförande i justitieutskottet. Han har sin version om dokumentet från den amerikanska ambassaden.

– Det är tydligt att den amerikanska ambassaden har ett behov av att skicka hem dokument till USA för att visa att de är duktiga. Kanske vill de motivera sina löner?
Johan Linander anser alltså att dokumentet inte speglar alliansens arbete med lagarna om Ipred och FRA,

– Det stämmer inte över huvud taget. Då har jag varit med i alla diskussioner från början till slut. Vi har aldrig blivit kontaktade av ambassaden.

Johan Linander anser att det i snarare amerikanska ud som har ett problem.

– Det är oroväckande att amerikanska ud får hemskickat en felaktig bild av att USA styr oss. Det gör de faktiskt inte.

Kan det vara så att Moderaterna haft de här kontakterna över huvudet på er?

– Det kan väl vara så att ambassaden varit i konkat med någon tjänsteman på justitie. Men USAs önskemål har över huvudtaget inte varit en del i arbetet. Det är en kompromiss mellan våra partier i Alliansen. Och vi står för kompromissen.

Johan Linander drar paralleller till Wikileaks-uppgifterna om att Socialdemokaternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin bad den amerikanska ambassaden om hjälp att väcka opinion för trupperna i Afghanistan.

– Deras kontakter med ambassaden är betydelselösa. När det gäller möten vi inte ens har haft är socialdemokraternas slutsats en helt annan. Det visar på inkonsekvensen i ett totalt ledarlöst parti, säger Johan Linander.