Andreas Carlgren berättade att han tror att det kan komma att byggas några nya kärnkraftverk i Sverige.
 

– Men det är inte säkert. I propositionen vi har tagit ställs höga krav på finansiering och säkerhet.
 

Maria Wetterstrand tände till direkt.
 

– Vi kommer att bli en kärnkraftspark för hela Europa, vi har kabelkapacitet till det.
 

– Kom inte med det. Du som är så fantastiskt stor och har fina Sifo-siffror ska inte behöva det, sa Andreas Carlgren.
 

Han fortsatte:
 

– Propositionen tillåter endast att befintliga reaktorer ersätts.
 

– Lägg av, fräste Maria Wetterstrand. På en interpellation i riksdagen kom det fram att vi ska exportera el som ersätter kol i Tyskland.
 

Maria Wetterstrand passade också på ge industriella lobbyister en känga.
 

– Industrin kampanjar för att öka tillgången på elproduktion, i stället för att effektivisera. Men de kan inte räkna med låga elpriser. vi har en kabel till EU och kommer inte att ha nationella bubblor, sa Maria Wetterstrand.