Rörelseresultatet ökar med 38 procent till 18,3 miljoner kronor, jämfört med 2021.

”Vi gör det bästa resultatet i Westanders historia. Nu ska vi höja lönerna, fördubbla byråintäkten på sju år och skapa ännu mer samhällsnytta”, kommenterar Westanders vd Patrik Westander.

Medarbetare som jobbade heltid under hela 2022 får nu via vinstdelning 254 000 kronor, då 40 procent av rörelseresultatet delas ut.

I gengäld ökade Westanders medarbetare sin personliga byråintäkt i snitt från 1,7 till 1,9 miljoner kronor, alltså 200 000 kronor mer per anställd.