Riksdagen är extrainkallad för att diskutera och ta beslut om en ny pandemilag.